K rekonstrukci cestní sítě na Kraví hoře - únor 2018

03.03.2018 13:22

Naše občanské sdružení se účastní příprav rekonstrukce cestní sítě na Kraví hoře, kterou organizuje městská část Brno-střed, a to konkrétně Odbor životního prostředí, který spadá pod místostarostku Jasnu Flamikovou (Zelení).

Na rekonstrukci jsou vytipovány tyto úseky (celá mapa ZDE):

(Úsek A) Cesta pro pěší

Jedná se o nezpevněnou neudržovanou cestu, která spojuje ulici Náhorní a Matzenauerovu v délce asi 95 m. Protože má cesta výrazný spád dochází vlivem vodní eroze ke splavování přírodního povrchu a vytváření koryt pro stékající dešťovou vodu.

(Úsek B) Cesta pro pěší

Jedná se o nezpevněnou neudržovanou cestu, která je odbočkou ulice Lužické kolem zahrádkářské kolonie k budovám Planetária. Cesta je neudržovaná, nezpevněná, v délce asi 100 m.

(Úsek C) Cesta pro pěší

Spojnici v délce asi 147 m ulic Lužická a ulice Kraví Hora zajišťuje nezpevněná vyšlapaná cesta vymezená plotem kolem areálu Gymnázia Matyáše Lercha z jedné strany a zahrádkářskou kolonií z druhé strany.

(Úsek D) Pojízdný chodník

Stávající účelová komunikace v ulici Kraví hora je spojnicí mezi ulicí Žižkovou a budovou planetária po délce cca 500 m. Povrch je částečně zpevněný, asfaltový, ale na několika místech vykazuje značnou destrukci asfaltového povrchu vlivem eroze. Celý úsek má být nově osvětlen veřejným osvětlením.

(Úsek E) Cesta pro pěší

Nezpevněná neudržovaná přírodní cesta mezi pozemky areálu VUT a zahrádkami v délce asi 240 m, spojující ulici Kraví Hora a Rybkovu.

 (Úseky G) Nezpevněné zatravněné stezky pro pěší

Napojení asfaltové plochy pomocného parkoviště koupaliště a napojení na stávající zpevněnou stezku kolem tréninkového baseballového hřiště, která ústí na asfaltovou obslužnou cestu nad koupalištěm směrem ke koupališti. Měl by se zlepšit průchod od silnice pod centrem 8D a spojit území kolem baseballového hřiště Techniky Brno a území kolem koupaliště. Celková délka stezky je asi 190 m. Další menší úseky vedou kolem velkého baseballového hřiště a mají podobu využívaného prošlapu vegetací.

(Úsek I) Cesta pro pěší

Od asfaltového obratiště nad koupalištěm (zadní brána do koupaliště) pokračuje nezpevněná neudržovaná přírodní cesta pro pěší, vedoucí mezi oploceným pozemkem koupaliště a Volejbalového klubu Moravská Slávia Brno a zahrádkami, která je zakončena do ulice Údolní. Celková délka této cesty je asi 450 m.

******************

Od zimy 2017 se zpracovává projektová dokumentace a v širším rámci (spolupráce MMB) se od začátku 2018 projednávají jednotlivé detaily. Jako poslední byly v lednu 2018 provedeny výkopové sondy na cestě od planetária na Veveří, kde se zjistilo, že asfalt nemá přímo další podklad, což bude znamenat jistou úsporu na likvidaci odstraňového podkladu.

Městská část obdržela na rekonstrukci dotaci od města Brna ve výši 6 mil. Kč, což je asi polovina potřebných nákladů na všechny zamýšlené opravy, pokud se cena nesníží v rámci výběrových řízení na zhotovitele.

Zatím se tedy v první fázi uvažuje o opravě toho nejnutnějšího (a zároveň nejdražšího): spojnice planetárium – Veveří, kde se má vybudovat i nové veřejné osvětlení, kdy my prosazujeme obdobné řešení jako na opačné straně parku (tedy subtilní stožáry s LED světlem). Podle toho, kolik finančních zdrojů případně zbude, se k této opravě „přifaří“ ještě některý z dalších úseků, pravděpodobně ten mezi ulicemi Náhorní a Matzenauerova, protože zde dochází k masivní erozi a splavování půdy a kamení do kanalizace; navíc tudy povede i elektrický kabel pro veřejné osvětlení (u něj byl půvabní záměr vést od nápojného bodu u Žižkovy, ale ten by to již kapacitně neunesl).

Kdyby vše proběhlo rychle a bez problémů, tak snad by práce na I. fázi mohly začít již v roce 2018.

Zpět