Jak je to se svozem bioodpadu v naší čtvrti - srpen 2016

07.08.2016 13:58

Po zrušení oblíbeného sběrného dvora na Vaňkově náměstí se zabýváme také otázkou, kam lze ukládat bioodpad z našich zahrad. Vedle toho, že stále podporujeme, aby někde ve čtvrti vznikl nový sběrný dvůr (Tvrdého, prozatímně bývalý vojenský areál na Lerchově), zajímáme se i o nějaké provizorní řešení. Jako první se nabízí instalovat ve čtvrti kontejnery na bioodpad (podobné jak jsou dnes třeba na plasty, ale v typické hnědé barvě).

Možná, námi navrhovaná místa pro umístění biokontejnerů (červené body: základní síť, oranžové body: alternativní / doplňkové umístění). Při plánování je třeba zohlednit, aby místo bylo v pěším dosahu, bylo na něj a jeho vyvážení dostatek prostoru a zároveň aby nebylo bezprostředně u nějakého domu, kde by mohlo obyvatelům nějak více vadit.

 

V červenci 2016 jsme o tomto tématu mluvili s příslušnými členy vedení jak města Brna, tak MČ Brno-střed a žádali, zda by Masarykově čtvrti takové kontejnery nezajistili (SAKO celoroční provoz 5 kontejnerů s týdenním odvozem nacenilo na cca 50 tis., což není nijak dramatická částka – navíc provoz by nebyl celoroční, ale zase by asi nakonec byly potřeba častější vývozy, protože klasický kontejner jsme v zahradní čtvrti v sezoně schopni zaplnit asi velmi brzy).

Město Brno nechává právě nyní zpracovat zásadní studii, která se má zabývat celobrněnským sběrem bioodpadu. Studie by měla ukázat, jakou metodou by se měl takový odpad sbírat – zda třeba jednotně pro celé Brno nebo odlišně pro různé části (kupř. malá popelnice do každého domu, veřejné kontejnery, podpora kompostování) a jak se dané promítne finančně a ekologicky (četnost svozů, forma svozů). Město chce vyčkat výsledků dané studie, aby nemohlo být třeba obviněno, že nyní investuje do nějakého dočasného řešení a pak zase systém třídění mění – tedy že nehospodárně vynakládá veřejné prostředky.

Město má však rovněž obavy z toho, zda by se z veřejně přístupných kontejnerů nestala odložiště na všechno.  Ono totiž stačí jeden neukázněný občan a znehodnotí celý obsah nádoby, který už do kompostárny dát nelze. Namítali jsme, že to už dnes hrozí i u jiných nádob, resp. to bychom museli zrušit jakékoli třídění odpadů.

A jakkoli to může znít nelogicky a neekologicky, je dokonce třeba se zamyslet nad tím, zda není „výhodnější“ odvážet bioodpad do spalovny, kde se ještě energeticky zužitkuje (výroba tepla, elektřiny). To souvisí třeba i s tím, že stávající systém svozu komunálního odpadu je zažitý a fungující (nový systém biosvozu by vyžadoval další finanční prostředky) a samo město Brno nemá žádnou vlastní kompostárnu (tedy by muselo ukládat takový odpad na cizí kompostárny). Na druhou stranu Brno podporuje lokální kompostování – tedy místo dalších kontejnerů a centrálního svozu (kdy se uvažuje i tak, že svoz generuje další exhalace) preferuje, aby lidé na zahradách kompostovali (i proto Brno prodávalo obyvatelům dotované plastové kompostéry).

Pokud se nad tím zamyslíme, tak lze tedy aktuální situaci řešit následovně:

-          odvážet bioodpad do sběrného dvora (ty aktuální bohužel leží mimo pochůzkovou vzdálenost: Veveří, Vídeňská)

-          zřídit si na zahradě kompost, posekanou trávu užívat na mulčování, pořídit si štěpkovač apod.

-          zajistit si vlastní hnědou nádobu na bioodpad (takovou individuální komerční službu nabízí kupř. A.S.A.)

-          házet bioodpad do klasických popelnic a zapomenout při tom na to, že jsou určeny pro komunální odpad a chlácholit se tím, že se z něho někdo zahřeje nebo rozsvítí žárovku

Suma sumárum: důvody města se zdají, resp. jsou pochopitelné, přesto se domníváme, že by neškodilo, kdyby se nějaké dočasné řešení pro naši čtvrť našlo, protože nemáme jistotu, jak dlouho bude zase trvat realizace výsledků studie (kupř. kdyby stanovila, že každý dům si může objednat vlastní hnědou nádobu, za jak dlouho by město to dokázalo zorganizovat a našlo na to finanční prostředky).

Vaše mínění můžete napsat nám (osmc@email.cz) nebo příslušné radní na naší městské části Mgr. Jasně Flamikové (flamikova@brno-stred.cz) nebo na odpovědný odbor na MMB (ozp@brno.cz).

Zpět