Developer NYLANDS opět přišel o povolení pro svůj záměr bytovky na Bílého

17.06.2016 00:56

Odbor územního a stavebního řízení brněnského magistrátu 31.5.2016 zrušil vydané spojené územní rozhodnutí a stavební povolení pro záměr pětipodlažní (!) bytovky o šesti bytech (původní dům měl jen dva byty), kterou chtělo NYLANDS postavit v proluce na Bílého 14. Zatímco stavební úřad developerovi vyhověl a všechny námitky sousedů zamítl, naopak nadřízený orgán je shledal důvodnými.

Protože je projekt mírně ve svahu, využíval toho developer k tomu, že první podlaží označoval coby podzemní a díky tomu nepočítal toto patro do výpočtu tzv. indexu podlažní plochy (IPP). Takže zatímco developer udával, že jeho projekt má IPP „jen“ 1,09, tak dle OÚSŘ je to už mastných 1,23.  Navíc magistrát odhalil dokonce to, že developer uváděl nesprávné údaje (záměrně podváděl?) ohledně podlažnosti okolních staveb, kdy jim patra přidával a tím hodnotu IPP okolí uměle navyšoval (ze správných 0,78 na 0,96). Tedy oběma výše uvedenými kroky se mu dařilo na jednu stranu snižovat IPP svého záměru a naopak navyšovat IPP okolí tak, aby se dané hodnoty co nejvíce přiblížily a jeho záměr mohl být povolen. Jestli dobře počítáme, tak při správných a pravdivých hodnotách by nyní musel developer svůj záměr zmenšit o skoro 40 (!) procent. OÚSŘ rovněž naznačil, že stavba obsahuje cizorodé prvky a že co se týče ochrany soukromí sousedů, to není také žádná sláva.

Nyní tedy se věc vrací na stavební úřad Brno-střed k novému rozhodnutí.

Zpět