Chystá se wellness 2 na Kraví hoře?

18.11.2016 21:42

Rada městské části Brno-střed v pondělí 14.11.2016 odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s ateliérem ARCHITEKTI D.R.N.H. s.r.o. na vypracování architektonické studie a následně i všech dalších stupňů pro projektové dokumentace na úpravu části budovy koupaliště na Kraví hoře. Oficiálně nese akce název III. Etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B a skrývá se pod ním rekonstrukce zanedbané části budovy na welllness provoz. Cena zakázky pro architekty je na celkem 900 tis. Kč bez DPH, přičemž finanční prostředky poskytlo město Brno na základě žádosti městské části (městská část si mohla určit, na jaké projekty město o uvolnění disponibilních financí požádá, tedy fakticky tyto peníze mohly sloužit i jinému účelu).

Myšlenka je údajně taková, že by se část objektu (pod terasou na otevřeném koupališti) přeměnila na wellness centrum s kancelářským zázemím. Jedná se zde zejména o určitou synergii, kdy daná budova již nutně potřebuje rekonstrukci a tímto by se zároveň našla její nová náplň a prodloužila využitelnost této části areálu vlastně na celoroční provoz. Oproti dřívějšímu záměru stejného ražení by tentokrát měla stavba přijít na max. 30 mil. Kč (dříve cca 90 mil. Kč) a neměla by navyšovat hmotu stavby (původní návrh uvažoval navrchu o přístavbě velké restaurace), s čím jsme třeba ani my nesouhlasili.

Taková úprava budovy by měla zajistit nové příjmy pro areál, tak že by se stal přinejmenším neprodělečným. Aktuálně totiž výnosy koupaliště jsou ročně cca 20 mil. Kč a náklady 25,6 mil. Kč, tj. čistá ztráta – 5 871 000 Kč, které pak ze svého rozpočtu musí vždy hradit MČ Brno-střed. To je celkem oprávněně trnem v oku ekonomickému místostarostovi.

Ředitel koupaliště si nechal v září 2016 vypracovat provozně - ekonomickou analýza rozvoje wellness centra, kterou zpracoval Ing. Radek Steinhaizl z Relaxsolution s.r.o., jenž se podílel několik let i na provozování Aquapalace Praha. Jemu kupř. vyšlo, že při pesimistickém vývoji třeba by návratnost investice byla 35,3 let, při realistickém 4,4 let a v optimistickém (tzn. že by areál vydělával i 15 mil. ročně) pak 1,9 roku. Provoz by měl zaměstnat nově celkem 8 pracovníků a studie počítá s pracovní dobou 10:00 – 23:00 a průměrnou návštěvností 165 lidí denně (max. 300 lidí). Studie počítá s dvěma variantami, lišící se rozsahem – první je základ (panoramatická sauna, vulkán sauna, solná sauna, parní kabina, ceremoniální finská sauna atd.) a soustřeďuje se víceméně jen na stávající interiéry, zatímco druhá počítá s vybudováním saunovací zahrady (včetně whirpoolu, bazénku, panoramatické odpočívárny) na střeše objektu, kde je dnes terasa, s unikátními výhledy na město Brno, čímž by se mělo dosáhnout i navýšení kapacity o cca 68 osob na 168 návštěvníků v jeden okamžik.

Negativem, který v celém projektu spatřujeme, je, že se však doposud nijak neřeší doprava ani parkování a zatím ani nevidíme na straně městské části větší vůli s tímto nějak pohnout. Naráží to zejména na ekonomické limity ‒ vybudování kupř. již dříve zvažovaného patrového parkovacího domu u restaurace Monte Bú (ostatně pozemek má kvůli tomuto městská část svěřena již od r. 1999) by znamenalo další finanční náklady, které aktuálně údajně městská část nemá. Na druhou stranu třeba ale město Brno směle plánuje parkovací dům na Tvrdého ulici u MOÚ. Přitom dojede-li do wellness už třeba jen polovina lidí autem (v reálu to bude určitě více, protože komu by se chtělo v zimě jezdit do sauny a hlavní z ní domů MHD?), je to přes 80 aut denně navíc. Přitom my setrvale považujeme Kraví horu spíše za klidovou zónu, kam by se individuální automobilová doprava neměla zavádět.

Lokalitě rovněž chybí samostatný chodník podél silnice, což zjevně ani tento záměr bohužel nevyřeší.

Aktuálně se snažíme, protože doposud nás ani ředitel koupaliště, ani úředníci radnice k projednání nepřizvali. Přitom obecná shoda na podobě rekonstrukce již na začátku je pro všechny strany prospěšná a už několikrát se ukázalo, jak nešťastné je představovat projekt veřejnosti až ve stavu, když na něm již nelze fakticky změnit.

A hlavně pořád je zde neřešené území bývalého vojenského areálu Lerchova, na který bychom, resp. město mělo šetřit peníze – budeme mít výstavní nový wellness, ale centrum čtvrti bude dále dělat spíše ostudu.

Zpět