Chráníme stromy před developerským kácením

22.06.2019 15:21

OSMČ se může účastnit správního řízení, kde se povoluje kácení větších dřevin, rostoucích mimo les. Shodou okolností se nám nedávno sešly na stole dvě developerské žádosti o kácení – jednoho velkého stromu na Lipové a skupiny dřevin na Lužické. Zatímco u prvního se žádost „kamuflovala“ bezpečnostními důvody kácení (ale asi spíše daný stromy brání výstavbě bytovky Tilia), druhá chtěla vykácení vyloženě kvůli přestavbě dosavadní budovy na bytovku. V obou případech úřady lehce žadatelům vyhověly a naše připomínky nezohlednily – v případě Lipové se ÚMČ Brno-střed prostě odkázal na znalecký posudek a basta, v druhém případě bylo odůvodnění krátké a vařilo z vody, a to i tak, že tvrdilo, že „soubor pozemků je výrazně svažitý s velkým převýšením“ (i když svah je to spíše mírný) nebo že se „poměrně malou zahradu … o rozloze cca 570 m2“ (co by za takovou malou zahradu kdo v Brně dal, navíc její rozměry pak ukusoval sám developer plánovanou nadměrnou zástavbou). U Lipové zase úřad byl schopen za berné vzít i to negativum, že velký vzrostlý strom roste u malé uliční zídky a je zde dán „TKP“ (trvalý konflikt s překážkou), když stromů v blízkosti chodníku nebo zídky je v naší čtvrti desítky či stovky a nekácíme je jen z daného důvodu.

Oběma rozhodnutím jsme vytýkali, že jednak chtějí malou náhradní výsadbu a krátkou péči o ni (v případě Lipoví kupř. jen dva roky !) a jednak že nezohledňují více veřejný zájem, který má státní správa dle zákona o ochraně přírody a krajiny hájit. Úřady jako by spíše ospravedlňovaly kácení a menší náhradní výsadby, jak si představovali podnikatelé, než ochranu flóry, která nám dává vzduch.
V obou případech nám dal odvolací magistrát za pravdu a kácení povolující rozhodnutí v červnu 2019 zrušil.

Zpět