Bitva o jeden duokontejner na sklo

19.06.2019 10:31

V návaznosti opravu Údolní jsme SAKO, a.s. (svozová firma, vlastněná ze 100 % městem Brnem), aby do dvou míst dala i tzv. duokontejner na sklo, abyste to neměli se sklem daleko (na daných místech totiž kontejnery zatím nebyly, byť jsou poblíž velké bytové domy). Je prokázáno a ověřeno, že čím dál to máme ke kontejneru, tím méně jsme ochotni třídit – tedy je v zájmu všech, mít kontejnerů více a co nejblíže.

Byli jsme rádi, že se dané umístění opravdu podařilo, ale naše radost byla poněkud zkalena, když nás jedna obyvatelka upozornila, že jim zmizel kontejner na sklo z křižovatky Jiříkovského – Zachova, kde byl nespočet let.

Následně se rozpoutala smršť emailů mezi naším předsedou a společností SAKO, kdy SAKO stále hledalo důvody, proč to nejde a my zase, proč to jde.

Nakonec vše korunoval e-mail od Mgr. Fialové, která za umisťování kontejnerů odpovídá na magistrátu města Brna. Vždy nás nepřestane překvapovat, jak i úředníci hledají odůvodnění, proč něco nejde, než aby se snažili, aby to šlo.

 

Z daného e-mailu z 17.6.2019 vybíráme:

 

…po prověření všech skutečností ohledně umístění nádoby typu DUO na stanovišti Všetičkova 13 vám sděluji následující:

-          ano máte pravdu v tom, že na tomto stanovišti v minulosti nádoby na sklo byly

-          svozová společnost má pravdu v tom, že na tomto stanovišti byly v mnoha případech s vývozem skla problémy, respektive na tomto stanovišti se sklo nedařilo vyvézt z důvodu zaparkovaných aut

-          pravdou je rovněž to, že i v mnoha případech byly nádoby vysypány způsobem řekněme nevhodným, kdy nádoby byly přenášeny přes zaparkovaná auta (v tomto případě to bylo na zodpovědnost obsluhy vozidla)

-          řidiči z pochopitelných důvodů nechtějí takové výsypy provádět

-          v rámci zachování možnosti odkládání skla v dostupné vzdálenosti od tohoto stanoviště byla umístěna nádoba typu DUO na stanoviště bratří Čapků x Údolní

-          vzdálenost nového stanoviště od původního je do 90 metrů

-          během posledních téměř tří týdnů byla provedena několikrát obhlídka stanoviště, jejichž výsledkem je konstatování, že auta jsou často  zaparkovaná tak, že by bránila pravidelnému bezpečnému výsypu nádoby

 

Jestliže svozové auto má opakované problémy s vývozem nádoby na sklo z důvodů zaparkovaných aut či neprůjezdnosti ulic, je z mého pohledu logické, že se svozová společnost snaží problém řešit, respektive mu předcházet. V době vývozu čekat na policii, aby situaci řešila, není možné z časových důvodů, tudíž to nelze považovat za vhodné řešení.

Umístění nádoby na stanovišti bratří Čapků x Údolní považuji ve shodě se svozovou společností za vyřešení a předcházení problému. Vzhledem k tomu, že nádoba je umístěna v pochozí trase na tramvajovou zastávku, nevidím problém ani v tomto.

V současné době není na stanovišti nepořádek, což bylo v minulosti svozové společnosti vytýkáno. Mimo jiné i proto, že bylo na stanovišti rozbité sklo z důvodu přeplnění nádob, protože ty nemohly být z výše uvedených důvodů vyvezené. Rovněž byl tlak toto stanoviště zrušit úplně. Já jsem ráda, že se podařilo stanoviště udržet, zpevnit plochu a zabezpečit na něm pořádek. Podle mě to není málo!

 

Vzhledem k tomu, že nejsou jiné požadavky na umístění nádoby na sklo na předmětné stanoviště a že stanoviště je zatím „bezkonfliktní“, považuji k dnešnímu dni záležitost za vyřízenou. Domnívám se, že v době, kdy je velkým problémem parkování je za současného stavu zbytečné vyhrazovat místo pro zákaz parkování tam, kde to není nezbytně nutné, což v tomto případě z mého pohledu není.

Přijměte prosím tuto informaci jako fakt a spíše oceňte to pozitivní, tj. čisté a fungující stanoviště.

 

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

 

Mgr. Ivana Fialová

Magistrát města Brna

Úsek rozvoje města

Odbor životního prostředí

e-mail: fialova.ivana@brno.cz

 

Naše stanovisko k danému:

 

  • Kontejner lze umístit tak, aby šel vyvážet – blíže ke křižovatce, kde auta stát nesmí. Úřad by měl učinit kroky k tomu, aby se zamezilo parkování tam, kde to brání vývozu (kupř. zákaz stání v určitý krátký čas, žlutá čára na vozovce).
  • Vždy se potkáme s jakýmsi fantomém – osobou, která chtěla sběrné místo či kontejner už dávno zrušit. Jako by jeden stěžovatel nahradil všechny pozitivní přínosy recyklování a snahu desítek lidí, co třídí. S takovým argumentem by stačilo, aby někdo nechtěl na své ulici průjezd aut a magistrát mu vyhoví a provoz aut zakáže? Asi těžko, že…
  • Argument MMB, že nové umístění je vlastně v docházkové vzdálenosti, zcela opomíjí, že daný kontejner na Jiříkovského sloužil i pro další ulice, které to tak nyní mají ještě dál a s plnou taškou skla je každý metr cítit (a co teprve třeba u starších obyvatel – na ty MMB zcela nebere v úvahu). Navíc Mgr. Fialová zapomíná, že kontejner na sklo je na druhé straně Údolní, takže ještě musíte překonat i tuto ulici s tramvajovým provozem.
  • Další opakovanou mantrou je, že vlastně zde nikdo další po kontejneru nevolá – když to aplikujete na vše, pak úředníkovi vlastně stačí jen sedět na židli a nic nedělat a čekat, až se teprve zbouří celá ulice. Proč být proaktivním úředníkem – že bych lidem zřídila dětské hřiště? Proč, nikdo jej vlastně nechce - nikdo mne nezasypal desítkami emailů. Proč lidem opravit ulici? Netřeba, nikdo se neozval, co na tom, že jsou tam díry jako vrata…

Nám se tento přístup nelíbí, kdy si obyvatelé pořád musí jen ozývat, aby se jim dostalo to, co je normální. Normální není místo žití v pěkném městě pořád někam vypisovat a bojovat s úředníkem, který je placen z našich daní, aby pracoval pro nás.

  • Nejlepším argumentem však je, že se tak vlastně předchází nepořádku – ze své nedokonalosti a lajdáctví vlastně uděláte přednost a důvod pro zrušení.  Místo abyste se snažili místo uklízet nebo apelovat na lidi, aby si dávali pozor, radši rovnou kontejner ani nedáte.

 

Zpět