Alibistický postoj Městské části Brno-střed k BD Neumann

20.10.2012 23:10

Obyvatelé Neumannovy ulice se v hojném počtu obrátili na svou politickou reprezentaci, aby se jich zastala proti neústupnému developerovi. Nejdřív se pan starosta Libor Šťástka zmohl na čtyři řádky a věřil, že „záležitost bude vyřešena k oboustranné spokojenosti.“ Těžko říci, co si pod tím lze představit – developer chce stavět a vydělat ranec peněz, místní nechtějí přijít o výhled do zeleně a užívat si zvýšené dopravní zátěže. Že by tedy bytový dům natřený na zeleno nebo s namalovaným panoramatem?
Každopádně hned za tímto“uklidňujícím“ dopisem přichází v říjnu 2012 lidem do schránky vyjádření pověřeného člena rady Vojtěcha Mencla, z kterého není nikdo moc moudrý. De facto se v něm jen cituje status quo a mezi řádky se naznačuje, že radnice zůstane pasivní a svým obyvatelům nepomůže. Ale na to jsme za celou dobu už celkem zvyklí…

Architekt Mencl ve svém dopise jen suchopárně rekapituluje dosavadní vývoj územního řízení (který účastníci dobře znají) a úředně nicneříkajícím způsobem připomene, že do řízení se vyjadřují dotčené orgány státní správy, které „posoudily projekt z hlediska ochrany veřejných zájmů, čímž odborně ověřily správnost dokumentace z hlediska dopravní zátěže, hlukové zátěže, hygienických parametrů, souladu s územním plánem atd.“ V předmětném řízení „samospráva neshledala, že by výše uvedený projekt k územnímu řízení nedodržel parametry požadované ve stanoviscích veřejné správy.“ Bohužel si pan architekt Mencl neuvědomuje, že námi volená a placená samospráva tu není od toho, aby něco takového autoritativně shledávala, nýbrž aby chránila zájmy svých obyvatel. A to se tu (opět) neděje.

Zpět