Aktuální průběh soutěže na řešení nám.Míru - vybrán zhotovitel!

21.10.2019 15:41

PRO CEDOP s.r.o. – říká Vám to něco?  Pražská firma (se sídlem v Kladně) bude nyní navrhovat, jak by mělo vypadat budoucí základní řešení nám. Míru.

Výstupem studie mají být možné koncepční varianty, na základě kterých bude možné do budoucna zadat dokumentace, jež se stanou podkladem k samotné rekonstrukci nám. Míru. Cílem je prověřit, jak je možné prostorově vyřešit a oddělit tramvajový provoz od silničního a pěších tras. MMB očekává zejména kreativní návrhy řešení tramvajové smyčky (min. tří varianty, které se mohou stát podkladem pro následnou debatu o budoucí podobě nám. Míru).

Zapojení veřejnosti do zpracování tohoto dokumentu stále ABSENTUJE!

 

Dosavadní průběh

19.8.2019 byla vypsána veřejná soutěž

10.9.2019 byly otevřeny obálky s nabídkami a rada města Brna dne 25.9.2019 schválila

18.10.2019 vrátil zhotovitel zpět uzavřené smlouvy o dílo a čeká se na podpis města.

 

Zpět