Archiv článků

Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova - aktuální stav

09.07.2019 09:35
Vážení spoluobčané, lidé mne zastavují, píší a ptají se, kdy konečně bude zřízena zastávka autobusové linky č. 68 na ul. Březinova. Dovolím si tedy shrnout aktuální stav v této věci. Zastávku není možné zřídit bez platných povolení. V řízeních, která se vedou o vydání těchto povolení, občané, kteří...

Chráníme stromy před developerským kácením

22.06.2019 15:21
OSMČ se může účastnit správního řízení, kde se povoluje kácení větších dřevin, rostoucích mimo les. Shodou okolností se nám nedávno sešly na stole dvě developerské žádosti o kácení – jednoho velkého stromu na Lipové a skupiny dřevin na Lužické. Zatímco u prvního se žádost „kamuflovala“...

21.6.2019 Hravé odpoledne

22.06.2019 09:47

Bitva o jeden duokontejner na sklo

19.06.2019 10:31
V návaznosti opravu Údolní jsme SAKO, a.s. (svozová firma, vlastněná ze 100 % městem Brnem), aby do dvou míst dala i tzv. duokontejner na sklo, abyste to neměli se sklem daleko (na daných místech totiž kontejnery zatím nebyly, byť jsou poblíž velké bytové domy). Je prokázáno a ověřeno, že čím...

Do října mají dostat vodojemy na Tomešově nový vstup

12.06.2019 16:22
Pro pracovníky provádějící čištění a technické kontroly, ale příležitostně i pro menší skupinky návštěvníků budou sloužit dva nové vstupy do vodojemů na úpatí Žlutého kopce. Radní dnes vybrali firmu, která je za dva miliony zhotoví. Hotové budou do konce letošního...

Připomeňme si kauzu Jalta

06.06.2019 09:28
Ve středu 5. června se otevírala opravená Jalta. Na jejím počátku však byla nechvalně známá „kauza Jalta“, kterou „provázela podezřelá historie“. Pro Masarykovu čtvrť mj. znamenala, že se město Brno trestuhodně připravilo o pozemky na B.Martinů (dnes Rezidence Martinů) a na Neumannově (vznikající...

Postupují práce na přípravě sběrného dvora Tomešova

25.05.2019 08:26
SAKO Brno a.s. a město Brno uzavřely Smlouvu o spolupráci a nověji i Smlouvu o společném postupu při zadávání a realizaci vybraných zakázek, mezi nimiž je i SSO Tomešova. Na prvého května jsme tak oba subjekty vyzvali, aby nás (a místní obyvatele) přizvali do dalších fází příprav daného...

Podpora méně intenzivnějšímu veřejnému osvětlení na Údolní

28.04.2019 23:04
Z našeho FB už víte, že obyvatelé z rekonstruované části Údolní se potýkají se silným veřejným osvětlením, které není dobré pro lidi, ani pro zvířata. Chvályhodně nesedí s rukama v klíně, ale aktivně se vydávají prosit zainteresované orgány a politiky, aby dané...

Otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona

24.04.2019 09:15
Pedagogové z Právnické fakulty UK v Praze iniciovali Otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona. Dopis podpořilo 101 akademiků z vysokých škol a vědeckých ústavů z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a dalších měst ČR. Zástupci iniciativy předali Otevřený dopis ve...

27.4.2019 Den Země na Kraví hoře

06.04.2019 23:27